Forum Eksportu 2016

 • forum_eksportu_2016_800x600
 • a-1
 • a-2
 • a-3
 • a-4
 • a-5
 • a-6
 • a-7
 • a-8
 • a-9
 • a-10
 • a-11
 • a-12
 • a-13
 • a-14
 • a-15
 • a-16
 • a-17

W dniu 17 października 2016 roku odbyło się Forum Eksportu 2016, którego tematem był Eksport jako podstawowy fundament rozwoju ekonomicznego Polski. Organizatorami Forum byli Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Forum odbyło się w auli E budynku głównego Wyższej Szkoły.
Patronat Honorowy Forum objęli: ks. Abp Stanisław Budzik (metropolita lubelski), Wojewodowie: Lubelski, Lubuski, Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Marszałkowie Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Lublin.
W "Forum Eksportu 2016" uczestniczyło około 300 osób, a w tym dyplomaci, eksperci, eksporterzy, przedstawiciele instytucji działających na rzecz eksportu.

Forum poprowadziła dr hab. Katarzyna Popik prof. nadzw. Wyższej Szkoły Ekonomii i
Innowacji w Lublinie. Zaproszeni Goście przywitani zostali przez Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dr Ryszarda Nowaka, który podkreślił wagę Forum dla zapoznania się z najważniejszymi problemami eksportu i ich znaczeniem dla rozwoju gospodarki państwa i regionów. Forum otworzył Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie dr hab. Mirosław J. Jarosz prof. nadzw.

Program Forum:
Wystąpienia zaproszonych gości:
- Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego
- dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublina
- dr Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
- Krzysztof Trawicki Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
- O.prof.dr hab. Roman Jusiak Katolicki Uniwersytet Lubelski
Panel dyplomatów - Moderator: prof.dr hab. Marek Pietraś kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Uwarunkowanie handlu zagranicznego w poszczególnych   państwach.
W panelu uczestniczyli:
- Cyryl Kozaczewski Ambasador Ambasady RP w Japonii
- Vladislav Khallo Konsul Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej
- Vasyl Pavlyuk Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
- prof.dr.hab Andrzej Kidyba Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec
- Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców owoców i warzyw w Chełmie
Panel ekspertów - Moderator: dr Mariusz Paździor Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych z rynków wschodzących
- prof.zw.dr hab. Janusz Gudowski dr hab. Tomasz Wołowiec
Eksport jako instrument konkurencyjności i wzrostu PKB
- prof. nadzw. WSEI, Zastępca Burmistrza Krynica Zdrój
Panel eksporterów -Moderator: dr Jacek Sobczak UMCS Radca Prawny. Pozyskiwanie partnerów w eksporcie; Zagrożenia i ograniczenia eksporterów.
W panelu uczestniczyli:
- dr Paweł Chojnacki szef działu „PZL-Świdnik" Spółka Akcyjna
- Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
- Janusz Stasiak – Prezes Zarządu San Export Group Sp. z o.o. Sandomierz
- Marek Grunkiewicz Prezes Zarządu- Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Tarnowie
Panel przedstawicieli instytucji działających na rzecz eksportu - Moderator: dr Piotr Witkowski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji. Bezpieczeństwo eksportu w międzynarodowym łańcuchu dostaw; Instytucje obsługi eksportu, katalog uproszczeń i ułatwień.
Głos zabrali:
- Stanisława Aldona Łoś Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych
- Arkadiusz Szymoniuk Dyrektor Oddziału Lubelskiego Agencji Rynku Rolnego
- Krzysztof Chmielik Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych
- dr inż. Stanisław Błaziak- członek Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje tym, którzy objęli Patronatem Honorowym i Medialnym "Forum Eksportu 2016", wszystkim którzy wzięli udział w Forum oraz tym, którzy przyczynili się do jego organizacji.

Wnioski wyciągnięte z Forum z pewnością przyczynią się do wypracowania wielu rozwiązań w zakresie zwiększenia konkurencyjności eksportu, jego bezpieczeństwa oraz pozyskiwania nowych partnerów biznesowych.

Z uwagi na cykliczność wydarzenia jakim jest Forum Eksportu, Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej liczy na tak duże zainteresowanie tematem eksportu w przyszłości.

Zaproszenie na "Forum Eksportu 2016" (kliknij pdf, aby otworzyć)

http://eksporterzyrp.pl/mailing/Zaproszenie_na_Forum_Eksportu_2016.pdf

Zapraszamy do odsłuchania Hymnu Eksporterzy RP