Kongres Bezpieczeństwa Biznesu Spała, 26-27 marca 2018 r.

    Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dr Ryszard Nowak zaprasza w imieniu Pana Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych Tadeusza Koczkowskiego na Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który odbędzie się w Spale w dniach 26 - 27 marca 2018 r.

Program Kongresu

26 marca 2018 r.

Moderator: Tadeusz Koczkowski

Przyjazd uczestników do godz. 12.00.

12.00 – 12.20

Otwarcie Kongresu, powitanie uczestników i zaproszonych gości, przedstawienie programu i przebiegu Kongresu (przewidywany okolicznościowy koncert pieśni patriotycznych 7-9 min).

12.20 – 12.30

Wystąpienie gościa honorowego – patrona Kongresu, Marszałka woj. Łódzkiego Pana Witolda Stępnia.

12.30 – 12.55 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

prof. dr hab. Sławomir Zalewski

Bezpieczeństwo biznesu we współczesnym państwie. Uwarunkowania krajowe i relacje międzynarodowe.

Panel I GŁÓWNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

12.55 – 13.20

gen. Adam Rapacki

Zagrożenia bezpieczeństwa biznesu (przestępczość, szara strefa, nowe ryzyka wynikające z wdrażanych rozwiązań prawnych).

13.20 – 13.45

Mecenas Robert Solga

Bezpieczeństwo stosunków gospodarczych (nieuczciwa konkurencja, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej).

13.45 -14.10

dr Krzysztof Liedel

Bezpieczeństwo biznesu w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce rynkowej opartej na wiedzy (cyberzagrożenia, cyberprzestępstwa, bezpieczeństwo sieci komputerowych szum informacyjny/wojna w cyberprzestrzeni.

14.10 – 15.00 Przerwa obiadowa

Panel II ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM BIZNESU

15.00 – 15.25

mjr Leszek Pietraszek

Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu (wywiad i kontrwywiad gospodarczy).

15.25 – 15.45

Vincent V. Severski

Osobiste refleksje i doświadczenia „szpiegowskie” polskiego oficera wywiadu.

15.45 – 16.10

płk dr Franciszek Krynojewski

Budowa systemu bezpieczeństwa w firmie: rozpoznanie zagrożeń, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i konsekwencji zdarzeń, zmniejszenie dostrzeżonych ryzyk. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej w firmie.

16.10 – 16.35

dr Andrzej Trela

Model zarządzania bezpieczeństwem w spółce. Najlepsze praktyki rynkowe.

16.35 – 17.00

dr Tomasz Safjański

Informacje prawnie chronione, w tym szczególnie tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa.

17.00 – 17.20 Przerwa kawowa

Panel III BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

17.20 – 17.50

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Beata Drzazga

Twoje serce - Twój skarb, dbajmy o nie i chrońmy je. Zagrożenia, możliwości nadzieje.

Panel IV DEBATA EKSPERTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

17.50 – 19.30

Moderator: Stanisław Wziątek

Progi i bariery utrudniające przedsiębiorcom wdrażanie procedur bezpieczeństwa.

Z udziałem: Anny Streżyńskiej, gen. Adama Rapackiego, gen. Pawła Pruszyńskiego, prof.  nadzw. dr hab. Jana Klimka, mec. Ryszarda Kalisza, Krzysztofa Pietraszkiewicza, Jacka Janiszewskiego, Władysława Bindy, Marcina Mistarza

20.00 Uroczysta wieczorowa Gala

27 marca 2018 r.

Moderator: gen. Paweł Pruszyński

7.30 – 09.00 Śniadanie

Panel V BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

09.00 – 09.30

Andrzej Lewiński, Elżbieta Bińczyk

RODO - Ochrona danych osobowych, jak się przygotować do nowych regulacji prawnych (zagrożenia funkcjonowania firmy, przewidywane kary).

Panel VI PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE

POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE.

09.30 – 09.55

dr Andrzej Wójcik

Dobór i bezpieczeństwo pracowników firmy, a zwłaszcza na kluczowe i kierownicze stanowiska, przykłady rozwiązań praktycznych (sprawdzenia przed zatrudnieniem, okresowe kontrole, sprawdzanie lojalności i podatności na ujawnianie informacji, zastosowanie wariografu, szkolenia).

09.55 – 10.20

Przedstawiciel Agencji Ochrony Impel Facility Services

Prawidłowe funkcjonowanie ochrony osób i mienia w przedsiębiorstwie
(modelowe rozwiązania, praktyczne przykłady).

10.20 – 10.45

Anna Streżyńska

Mroczne tajemnice sztucznej inteligencji, czwarta rewolucja przemysłowa nowych technologii mobilnych wyzwaniem dla bezpieczeństwa biznesu.

10.45 – 11.10

Marek Zieliński – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Kontrola Biznesowa jako narzędzie wspierania bezpieczeństwa biznesu i ograniczenia ryzyka podatkowego.

11.10 – 11.25 Przerwa kawowa

Panel VII NOWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA BINESU

11.25 – 11.50

Krzysztof Bińkowski - Firma Netcomputer

Przeprowadzenie pokazowego testu penetracyjnego w formie ataku na sieć komputerową przez specjalistyczną firmę, celem wykrycia zagrożeń oraz oszacowanie ryzyk ich występowania w firmie.

11.50 – 12.15

Maciej Jędrzejewski

Bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmie, ataki na sieci komputerowe. Jak im przeciwdziałać w praktyce. Aktualności i rozwój Internetu Rzeczy.

12.15 – 12.40

Magdalena Banaś-Barcikowska

Nieuniknione cyber zdarzenia, życie codzienne, jak sobie radzić?

12.40 – 12.55 Przerwa kawowa

Panel VIII BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE PRZEDSIĘBIORCÓW, ICH RODZIN I PRACOWNIKÓW

12.55 – 13.20

insp. Dariusz Deptała

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (co zrobić w przypadku, napadu, porwania, sytuacji zakładniczej, znalezienia przedmiotu mogącego być „bombą”, itp.)

13.20 – 13.45

płk Adam Niemczyk

Zabezpieczenie spotkań biznesowych/narad/odpraw (wybór obiektu/pomieszczenia, podsłuchy i odsłuchy, telefony komórkowe, dyktafony, kamery itp.).

13.45 – 14.10

dr inż. Witold Pokora Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości

Problematyka zintegrowana systemów zarządzania z procesami biznesowymi.

14.10 – 14.20

Omówienie przebiegu obrad i zakończenie Kongresu.

14.20 – 15.00 Obiad

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt do organizatora:
e-mail: biuro@swbn.pl, tel:. +48 32 206 46 00.

Kilka słów o „Pierścieniu Patrioty”

Idea honorowania „Pierścieniem Patrioty” narodziła się w 2016 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Korzystając z pewnych krajowych wzorców służb mundurowych oraz patrząc w naszą nieodległą przeszłość honorowania i wyróżnienia sygnetami zasłużonych Polaków. Nie jest on nagrodą, jest natomiast symbolem przynależności do elitarnej grupy ludzi, będących stale w gotowości służyć Ojczyźnie. Tym unikatowym sygnetem SWBN zapoczątkował nową formę wyróżnień osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do propagowania patriotyzmu, polskości i miały wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny.

Na Pierścieniu umieszczony jest napis „Amor patriae nostra”

Kocham swój kraj”.

Pierwsi nominowani i wyróżnieni

Wśród uhonorowanych Pierścieniem są m.in.: Janusz Steinhoff-b. Wicepremier, Andrzej Lewiński-Z-ca GIODO, Janusz Onyszkiewicz-b.MON, Krzysztof Kwiatkowski-Prezes NIK, Anna Maria Anders-Sekretarz Stanu w KPRM, gen. Stanisław Woźniak-Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, gen. Mieczysław Bieniek, gen. Paweł Pruszyński, prof. Leszek Żukowski-Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, gen Ścibor-Rylski-Prezes Stowarzyszenia Powstańców Warszawskich, Stanisław Wziątek-b.wojewoda, Tadeusz Donocik-Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Beata Drzazga-Prezes Zarządu BetaMed SA, Ryszard Brzozowski-Prezes Zarządu WPG SA, Andrzej Kasprzak-Prezes Zarządu MTG SA, Janusz Michalski-Prezes Zarządu MIND, Janusz Mamiński – Prezes Zarządu PKP SA, Piotr Soyka-Prezes Remontowa Holding SA

Pierścień Patrioty” znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, w Skarbcu Klasztoru na Jasnej Górze oraz na palcu arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, b. biskupa polowego WP, generała dyw. Leszka Sławoja Głodzia. „Pierścień” „grał” podczas 25 Finału WOŚP i osiągnął – cenę 22 322.22 zł