Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu - dr Ryszard Nowak 

Wiceprezes Zarządu - Bartosz Bezubik, Prezes Zarządu Zakładów Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A.  

Wiceprezes Zarządu - Stanisław Więch, Prezes CEWAR Więch Spółka Komandytowa 

Wiceprezes Zarządu - Agnieszka Bożyk, Prezes Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie 

Sekretarz - Katarzyna Wilczopolska, właściciel firmy Ka - Trans 

Rada Programowa Stowarzyszenia:

Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Wiceprzewodniczący - Cezary Kołota, Prezes Zarządu Łódzkiego Rynku Hurtowego "Zjazdowa" S.A.

Wiceprzewodniczący - dr inż. Artur Dmowski, Dziekan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wiceprzewodniczący - Zenon Daniłowski, Prezes Zarządu Makarony Polskie S.A.

Wiceprzewodniczący - dr hab. Piotr Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz - dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Członek - Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie 

Członek - Janusz Stasiak, Dyrektor Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu 

Kapituła Stowarzyszenia:

Przewodniczący - dr Jacek Sobczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodniczący - prof. WSEI dr Sylwester Bogacki, Dziekan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wiceprzewodniczący - Mirosław Mazuruk, Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

Wiceprzewodniczący - O. prof. nadzw. dr hab. Roman Jusiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Członek - Tomasz Małecki, Mentor Laboratorium Innowacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II