Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu - dr Ryszard Nowak 

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Czeladka  

Skarbnik - Katarzyna Wilczopolska 

Rada Programowa Stowarzyszenia:

Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Podraza, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Wiceprzewodniczący - Cezary Kołota, Prezes Zarządu Łódzkiego Rynku Hurtowego "Zjazdowa" S.A.

Wiceprzewodniczący - Bartosz Kamil Bezubik, Prezes Zarządu Zakładów Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A.  

Wiceprzewodniczący - prof. WSEI dr Mariusz Paździor, Prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie   

Wiceprzewodniczący - dr hab. Piotr Witkowski, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz - dr inż. Bartosz Sołowiej, Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Członek - Andrzej Sałuda, Dyrektor TNN Finace S.A. / Kantoronline.pl

Członek - Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie 

Członek - Janusz Stasiak, Dyrektor Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu 

Kapituła Stowarzyszenia:

Przewodniczący - dr Jacek Sobczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodniczący- Mirosław Mazuruk, Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

Wiceprzewodniczący - O. prof. nadzw. dr hab. Roman Jusiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Sekretarz - Katarzyna Wilczopolska, właściciel firmy Ka - Trans 

Członek - Stanisław Więch, Prezes CEWAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 

Członek - Tomasz Małecki, Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego