PODSUMOWANIE – FORUM EKSPORTU 2022 „Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy – Współczesne wyzwania”

Patronat nad wydarzeniem objęli:

W FORUM EKSPORTU 2022 uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, samorządu gospodarczego, zawodowego, organizacji biznesowych, organizacji pozarządowych i media oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz eksportu, eksporterzy.

Forum prowadził dr Łukasz Wojciechowski z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, który przywitał zaproszonych gości. Wydarzenie rozpoczęło się odegraniem Hymnu Eksporterów.

PROGRAM FORUM:

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie Forum

 • dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. dr hab. Witold Kłaczewski, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

10.10 – 10.45 Wystąpienia zaproszonych gości:

 • Zenon Kosiniak-Kamysz, b. Ambasador RP w Singapurze, Kanadzie i na Słowacji, który reprezentował Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej
 • Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • Bartłomiej Bałaban, Członek Zarządu reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Agata Grula, Dyrektor Generalna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie reprezentująca Wojewodę Lubelskiego
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
 • Ks. Biskup Dr Mieczysława Cisło

10.45 – 11.00 Odznaczenie Medalem

“Zasłużony dla Eksportu RP”

Kapituła Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, postanowiła przyznać Medale „Zasłużony dla Eksportu RP” w trzech kategoriach: osobowość, firma i samorząd. Medale zostały wręczone przez Pana Bartłomieja Bałabana reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Artura Szymczyka Zastępcę Prezydenta oraz Pana dr Ryszarda Nowaka Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

W kategorii Osobowości medal „Zasłużony dla Eksportu RP”otrzymał:

 1. doc. Henryk Stefanek, Prezydent i Kanclerz Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

W kategorii Firmy medal „Zasłużony dla Eksportu RP” otrzymał:

 1. Romer Sp. Cywilna A. Ciura, W. Ciura – Pan Andrzej Ciura

W kategorii Samorząd medal „Zasłużony dla Eksportu RP” otrzymał:

 1. Starostwo Powiatowe w Grójcu – przedstawiciel Andrzej Zaręba Członka Zarządu

11.00 – 11.25 Wykład inauguracyjny

„Globalne trendy na rynku produktów żywnościowych”

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Karol Kubica, Kierownik Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

 • „Wsparcie eksportu Polskiego przez PAIH z uwzględnieniem Ukrainy”

11.2513.00 SESJA DYPLOMATÓW

„ Współpraca międzynarodowa w eksporcie i imporcie produktów rolno-spożywczych”

Moderator: Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

 • Cengiz Kamil Firat, Ambasador Republiki Turcji
 • Nargiz Gurbanova, Ambasador Republiki Azerbejdżanu
 • Nguyen Hung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu
 • Koviljka Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w Warszawie
 • Paweł Lechowicz, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Kuwejt
 • Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Konsul Generalny RP w Ostrawie
 • Andrew Heseltine, Drugi Sekretarz ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Brytyjskiej

13.00 – 13.25 Przerwa kawowa

13.25 – 14.15 SESJA

„Nowe spojrzenie na procesy zachodzące w gospodarce i obrocie rolno-spożywczym”

Moderator: Dr Jacek Sobczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

 • Czysta etykieta żywność, a rynek”

Adam Pachnicki, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Informacji

Prof. uczelni dr hab. inż. Artur Paździor, Politechnika Lubelska, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości

 • Anomalie i nowe trendy na rynku kapitałowym i surowcowym - analiza pandemii oraz sytuacji w Ukrainie”

Prof. nadzw. Dr hab. Anna Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

 • „Potencjał i bariery gospodarki rolno-żywnościowej Polski w UE ”

Dr Aneta Jarosz-Angowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

 • „Konkurencyjność międzynarodowa polskich bioproduktów na wspólnym rynku Unii Europejskiej”

14.15 – 15:15 PANEL

„Międzynarodowa aktywność samorządów w procesie rozwoju gospodarczego”

Moderator: Paweł Prokop, Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich

 • Konrad Krönig, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • Wojciech Sławomir Żukowski, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze
 • Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
 • Wojciech Wiśniowski, Dyrektor Handlowy Agram S.A.
 • Mariusz Klementowski, AmerPharma SP. Z O.O.

15.15 – 15.20 Podsumowanie Forum Eksportu 2022

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

15.20 – 16.00 Lunch

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje tym, którzy objęli Patronatem Honorowym, Medialnym „FORUM EKSPORTU 2022” oraz Partnerom Głównym, Szczególnym i Partnerom, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego organizacji. Podziękowania kieruje również do wszystkich, którzy uczestniczyli i wzięli udział w FORUM EKSPORTU 2022.