PODSUMOWANIE – KONGRES EKSPORTU 2021 „Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki po pandemii COVID-19 ”

Patronat nad wydarzeniem objęli:

W Kongresie Eksportu 2021 uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, samorządu gospodarczego, zawodowego, organizacji biznesowych, organizacji pozarządowych i media oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz eksportu, eksporterzy.

Kongres poprowadziła Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która przywitała zaproszonych gości. Wydarzenie rozpoczęło się odegraniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i Hymnu Eksporterów.

PROGRAM KONGRESU:

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie Kongresu

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. WSEI dr hab. Andrzej Cwynar, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

10.10 – 10.35 Wystąpienia zaproszonych gości:

 • Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Bolesław Gzik, Wicewojewoda Lubelski
 • Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
 • Ks. Biskup dr Mieczysław Cisło

10.35 – 10.45 Odznaczenie medalem

“Zasłużony dla Eksportu RP

Kapituła Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, postanowiła przyznać Medale „Zasłużony dla Eksportu RP” w dwóch kategoriach: firmy i osobowości. Medale zostały wręczone przez Pana Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego, Pana Wicewojewodę Bolesława Gzika,Pana Zastępcę Prezydenta Mariusza Banachaoraz Pana Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dr Ryszarda Nowaka.

W kategorii Firmy medal „Zasłużony dla Eksportu RP” otrzymali:

 1. CHILLI JEWELLERY w Straszynie woj. pomorskie – właściciel Pan Ireneusz Glaz
 2. DHL Parcel Polska w Warszawie – Przedstawiciel firmy Pani Izabela Stanisławiszyn
 3. Aza-Tech Sp. z o.o. w Chełmie – Pan Arkadiusz Tofil Prezes Zarządu
 4. NOYEN Sp. z o.o. w Lublinie – Pan Zbigniew Kurant Prezes Zarządu

W kategorii Osobowości medal „Zasłużony dla Eksportu RP” otrzymał:

 1. Daniel Fiłatiuk z firmy Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. w Białymstoku

10.45 – 11.05 Wykład inauguracyjny

„Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki po pandemii COVID-19”

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

Izabela Stanisławiszyn, DHL Parcel Polska

 • „Eksport cyfrowy/ Transgraniczny e-commerce jako motor rozwoju gospodarki”

11.05 – 12.40 SESJA DYPLOMATÓW

„Uwarunkowania po COVID-owe handlu zagranicznego w poszczególnych państwach”

Moderator: Dr Jacek Sobczak, Przewodniczący Kapituły Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ana María Ramírez, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Argentyńskiej w RP
 • Feliciano António dos Santos, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Angoli w RP
 • Mahmoud Khalifa, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Państwa Palestyny w RP
 • Paweł Lechowicz, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Kuwejcie
 • Piotr Wojtczak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu
 • Paweł Jaworski, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu

12.40 – 12.55 Przerwa kawowa

12.55 – 13.45 SESJA I

Czynniki wzrostu gospodarki Polskiej po pandemii COVID-19”

Moderator: Prof. nadzw. dr Sylwester Bogacki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Tomasz Szymczak, Dyrektor Centrum Exportu Polska Agencja Inwestycji i Handlu

 • Eksport małych i średnich przedsiębiorstw jako kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego w okresie post pandemicznym”

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wołowiec, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

 • Innowacje i przedsiębiorczość jako czynniki wzrostu gospodarczego

Dr inż. Sebastian Białoskurski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu

 • Innowacyjność a oczekiwania nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych”

13.45 – 14.25 SESJA II

Gospodarka światowa i uwarunkowania jej rozwoju po pandemii COVID-19

Moderator: Dr Jacek Sobczak, Przewodniczący Kapituły Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

Prof. zw. dr hab. Janusz Gudowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • Dynamika i struktura polskiego eksportu. Zmiany podczas dekady 2010-2019/2020

Dr Aneta Jarosz-Angowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

 • Tendencje w światowym handlu produktami wysokich technologii”

14.25 – 14.35 Podsumowanie Kongresu Eksportu 2021

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

14.35 – 15.30 Lunch

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje tym, którzy objęli Patronatem Honorowym, Medialnym „Kongres Eksportu 2021” oraz Partnerom Głównym, Szczególnym i Partnerom, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego organizacji. Podziękowania kieruje również do wszystkich, którzy uczestniczyli i wzięli udział w Kongresie Eksportu 2021.