PODSUMOWANIE – FORUM EKSPORTU 2024 ,,Konkurencyjność gospodarki polskiej warunkiem rozwoju eksportu”

FORUM EKSPORTU 2024
,,Konkurencyjność gospodarki polskiej warunkiem rozwoju eksportu”

zorganizowane przez

Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

20 marca 2024 r. o godz. 10.00

Aula E Lubelskiej Akademii WSEI, ul. Projektowa 4 w Lublinie

Partnerami Szczególnymi Wydarzenia są m.in: Województwo Lubelskie oraz Województwo Podlaskie.

W  FORUM EKSPORTU 2024 uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, samorządu gospodarczego, zawodowego, organizacji biznesowych, organizacji pozarządowych oraz media, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz eksportu, jak i eksporterzy.

Forum prowadziła dr Sylwia Skrzypek-Ahmed z Lubelskiej Akademii WSEI, która przywitała zaproszonych gości. Wydarzenie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

PROGRAM FORUM:

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie Forum

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, Rektor Lubelskiej Akademii WSEI

10.10 – 10.35 Wystąpienia zaproszonych gości:

 • Dr Mariusz Filipek, Pełnomocnik ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Łukasz Grabowski, Dyrektor Departamentu Eksportu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 • Elżbieta Kacprzykowska, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
 • Krzysztof Stanowski, Dyrektor Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej reprezentujący Urząd Miasta Lublin
 • Ks. Biskup dr Mieczysław Cisło

10.35 – 10.50 Odznaczenie medalem
,,Zasłużony dla Eksportu RP”

Kapituła Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, postanowiła przyznać Medale „Zasłużony dla Eksportu RP” w dwóch kategoriach: osobowość i firma. Medale zostały wręczone przez

Ks. Biskupa dr Mieczysława Cisło oraz Dr Ryszarda Nowaka Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

W kategorii Osobowości medal „Zasłużony dla Eksportu RP”otrzymał:

1. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, Rektor Lubelskiej Akademii WSEI

W kategorii Firmy medal „Zasłużony dla Eksportu RP” otrzymał:

1. ,,GEOMAX” Misztal-Stateczny Spółka Jawna

10.50 – 11.05 Wykład inauguracyjny

Konkurencyjność w gospodarce światowej

Dr Marcin Marczuk, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Lubelska Akademia WSEI

11.05 – 12.05 SESJA DYPLOMATÓW

Główne kierunki współpracy międzynarodowej w dziedzinie eksportu

Moderator: Dr hab. Tomasz Wołowiec Prof. Lubelskiej Akademii WSEI, Prorektor do spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 • Assad José Jater Peña, Ambasador Republiki Kolumbii w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Juan Sandoval Mendiolea, Ambasador Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Koviljka Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Robert Rostek, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Arabii Saudyjskiej
 • Piotr Wojtczak, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga
 • Michał Pszczółkowski, Konsul ds. ekonomicznych, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto

12.05 – 12.20 Przerwa kawowa

12.20 – 13.20 SESJA I

Konkurencyjność w gospodarce polskiej

Moderator:Dr Łukasz Wojciechowski, Prof. Lubelskiej Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

,,Atuty i słabości gospodarki polskiej na rynkach Unii Europejskiej”

Dr Aneta Jarosz – Angowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

,,Eksport jako podstawowa forma internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw"

Dr Katarzyna Puchalska, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

„Wpływ czynników finansowych na rozwój gospodarki konkurencyjnej”

Dr Elżbieta Kołodziej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

,,Konkurencyjność polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej”

Dr hab. Anna Nowak Prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

13.20 – 14.00 SESJA II

Eksport warunkiem gospodarki konkurencyjnej

Moderator: Dr Jacek Sobczak, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

,,Kierunki rozwoju polskiego eksportu”

Dr Patrycja Żegleń, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki eksportu”

Mgr inż. Dariusz Kasperek, Lubelska Akademia WSEI

Marketing internetowy jako szansa na rozwój eksportu”

Dr inż. Paweł Wach, Lubelska Akademia WSEI

14.00 – 14.10 Podsumowanie Forum Eksportu 2024

Dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

14.1015.00 Lunch

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie dziękuje Patronom Honorowym i Medialnym, oraz Partnerom Głównym, Szczególnym i Partnerom, a także wszystkim tym którzy przyczynili się do organizacji FORUM EKSPORTU 2024. Podziękowania kierowane są również do wszystkich, którzy wzięli udział w FORUM EKSPORTU 2024.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1-150x150.png