PODSUMOWANIE – KONGRES EKSPORTU 2022 ,,Współczesne wyzwania eksportu a bezpieczeństwo Polski”

KONGRES EKSPORTU 2022
,,Współczesne wyzwania eksportu a bezpieczeństwo Polski”

zorganizowany przez

Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

24 listopada 2022 r. o godz. 10.00

Aula E Lubelskiej Akademii WSEI, ul. Projektowa 4 w Lublinie

Patronat nad wydarzeniem objęli:

W  KONGRESIE EKSPORTU 2022 uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, samorządu gospodarczego, zawodowego, organizacji biznesowych, organizacji pozarządowych i media oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz eksportu, eksporterzy.

Kongres prowadziła dr Sylwia Skrzypek-Ahmed z Lubelskiej Akademii WSEI, która przywitała zaproszonych gości. Wydarzenie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

PROGRAM KONGRESU:

10.00 – 10.10  Rozpoczęcie Kongresu

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia  Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. nadzw. dr hab. Mirosław J. Jarosz, Lubelskiej Akademii WSEI, Rektor Lubelskiej Akademii WSEI

10.10 – 10.35  Wystąpienia zaproszonych gości:

 • Piotr Uściński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Monika Pawłowska, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Bolesław Gzik, Wicewojewoda Lubelski
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
 • Ks. Biskup Dr Mieczysław Cisło

10.35 – 10.50  Odznaczenie Medalem

“Zasłużony dla Eksportu RP”

Kapituła Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, postanowiła przyznać Medale „Zasłużony dla Eksportu RP” w dwóch kategoriach: osobowość i firma. Medale zostały wręczone przez Pana Piotra Uścińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Panią Monikę Pawłowską Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ks. Biskupa Dr Mieczysława Cisło oraz Pana dr Ryszarda Nowaka Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

W kategorii Osobowości medal „Zasłużony dla Eksportu RP”otrzymał:

 1. Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 2. Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

W kategorii Firmy medal „Zasłużony dla Eksportu RP” otrzymała:

 1. WTÓRPOL Sp. z o.o. - Pan  Sebastian Skowron  Członek Zarządu

10.50 – 11.05  Wykład inauguracyjny

„Współczesne wyzwania eksportu w warunkach destabilizacji międzynarodowej”

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

11.05 – 12.05  SESJA DYPLOMATÓW

„Interwencja Państw w rozwiązywaniu obecnych problemów eksportu”

Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar, Lubelskiej Akademii WSEI, Prorektor ds. Nauki i Współpracy     Międzynarodowej 

 • Saad Saleh Alsaleh, Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej 
 • prof. Anastase Shyaka, Ambasador Republiki Rwandy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Mahmoud Khalifa, Ambasador Państwa Palestyny w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Christian Onuoha Ugwu, Ambasador Federalnej Republiki Nigerii w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Michał Łabenda, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu
 • Mamadou Konate, Konsul Honorowy Republiki Mali w Rzeczypospolitej Polskiej  

12.05 – 12.20  Przerwa kawowa


Wybierz #KierunekLubelskie

12.20 – 13.05  SESJA I

„Zmiany czynników makroekonomicznych w eksporcie”

Moderator: Prof. dr hab. inż. Artur Paździor, Politechnika Lubelska, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości

 • ,,Co może zrobić wspólnota międzynarodowa dla Ukrainy podczas wojny i po wojnie”

Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Martyniuk, Lubelskiej Akademii WSEI, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska 

 • „Wpływ inflacji na polski eksport”

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wołowiec, Lubelskiej Akademii WSEI, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

13.05 – 13.50  SESJA II

„Destabilizacja eksportu żywności i jej wpływ na gospodarkę światową”

Moderator: Prof. nadzw. dr Sylwester Bogacki, Lubelskiej Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

 • „Praktyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw na tle obecnej sytuacji pandemicznej i politycznej”

Dr inż. Artur Dmowski, Lubelskiej Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki

 • ,,Handel polski na tle innych państw Unii Europejskiej w latach 2018-2022” 

Dr Marcin Marczuk, Lubelska Akademia WSEI, Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 • „Atuty Polski z perspektywy światowego eksportu żywności”

Prof. nadzw. dr hab. Anna Nowak, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

 • ,,Głód jako problem do rozwiązania przez wspólnotę międzynarodową”

Dr Patrycja Żegleń, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

13.50 – 14.20  SESJA III

,,Eliminacja barier w handlu na rynkach zagranicznych” 

Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wołowiec, Lubelskiej Akademii WSEI, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

 • ,,Działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii  dotyczące wsparcia przedsiębiorców na poziomie Unii Europejskiej. Access2Markets portal wsparcia dla firm w ekspansji zagranicznej”

Grzegorz Sinacki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 

 • ,,Działania, kierunki i wsparcie Biur Handlu Zagranicznego”

Piotr Placha, Menedżer Zespołu Ekspertów Branżowych, Centrum Eksportu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. 

14.20 – 14.30  Podsumowanie Kongresu Eksportu 2022 

Dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

14.30 – 15.00 Lunch

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje tym, którzy objęli Patronatem Honorowym, Medialnym „KONGRESU EKSPORTU 2022” oraz Partnerom Głównym, Szczególnym i Partnerom, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego organizacji. Podziękowania kieruje również do wszystkich, którzy uczestniczyli i wzięli udział w KONGRESIE EKSPORTU 2022.