Forum Eksportu 2017

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej,
Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji serdecznie zapraszają
na

FORUM EKSPORTU 2017

Polski eksport w gospodarce globalnej

które odbędzie się 18 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Auli E Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4.

Prowadząca Forum: Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Popik, Prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

PROGRAM FORUM:

9.30 – 10.00 – Rejestracja gości

10.00 – 10.10 – Rozpoczęcie Forum

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

10.10 – 10.40 – Wystąpienia zaproszonych Gości

 • Dr Grzegorz Czelej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski
 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina
 • Krzysztof Trawicki, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Odznaczenie medalem
„Zasłużony dla Eksportu RP”

10.40 – 11.00 – Wykład inauguracyjny
Polska wobec wyzwań globalizacji i integracji gospodarczej i politycznej w XXI wieku

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Podraza, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

11.00 – 12.15 – Sesja Ekspertów

Moderator: Dr Mariusz Paździor, Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

 • Promocja gospodarcza i nowy model wsparcia polskich przedsiębiorców za granicą

Tomasz Salomon, z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla biznesu (działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej)

Wojciech Ponikiewski, z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 • Eksport Polskich produktów żywnościowych i możliwość jego wspierania

Waldemar Sochaczewski, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

 • Nowe obszary ekspansji polskiego eksportu

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wołowiec, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Perspektywy rozwoju eksportu Polski w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji

Dr Aneta Jarosz-Angowska, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.15 – Panel Dyplomatów

Moderator: Prof. dr hab. Marek Pietraś, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS
Dyplomacja ekonomiczna Polski

 • Piotr Wojtczak, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga
 • Christoph Ralf Garschynski, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu
 • Dr Iwona Wrońska, Konsul Honorowy Republiki Estońskiej w Białymstoku
 • Wiesław Wierzchoś, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie
 • Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie

13.15– 14.00 – Panel Instytucji działających na rzecz eksportu

Moderator: Dr hab. Piotr Witkowski, Wydział Ekonomiczny UMCS
Bezpieczeństwo eksportu na rynku międzynarodowym

 • lek. wet. Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii
 • Monika Tyska, Dyrektor Biura Wsparcia Eksportu Agencji Rynku Rolnego
 • Andrzej Niemirka, Dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Michał Bruszewski, Departament Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
 • Elżbieta Urbańska, ekspert Biura Produktów Długo i Średnioterminowych GSP KUKE S.A.
 • Marek Rębisz, Prezes ABMmedia INFOrmacje FACHOWE

14.00 – 14.45 – Panel Izb Handlowo-Przemysłowych

Moderator: Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (Minister gospodarki w latach 2001-2003)
Rozwój eksportu a samorząd gospodarczy

 • Piotr Gołdyn, Prezes Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji
 • Ryszard Sznajder, Prezes Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej
 • Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
 • Mario Guedes, Przedstawiciel Izby Handlowo-Przemysłowej Angola-Polska

14.45 – 15.00 – Podsumowanie Forum Eksportu 2017

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

15.00 Lunch