Forum Eksportu 2017

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie ma zaszczyt zaprosić na Forum Eksportu 2017: „Polski eksport w gospodarce globalnej”, które odbędzie się 18 maja o godz. 10:00 w Auli E, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4. Współorganizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Forum Eksportu 2017 to spotkanie gospodarcze poświęcone kluczowym problemom dotyczącym polskiego eksportu.

Celem tegorocznego Forum jest:

1. Promocja firm, ich produktów i usług podczas Wydarzenia jak również w środkach masowego przekazu.

2. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym.

3. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności funkcjonującymi w innych krajach oraz rozpowszechnianie informacji o działalności prowadzonej przez polskie przedsiębiorstwa, poza granicami kraju.

4. Pomoc organizacyjno-prawna, jak również w nawiązaniu kontaktów handlowych, skierowana do przedsiębiorców zajmujących się handlem zagranicznym oraz do firm, które planują rozpoczęcie tego rodzaju działalności.

Forum skierowane jest do przedstawicieli biznesu, nauki oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.