Podsumowanie Forum Eksportu 2017

 • IMG_2023
 • IMG_2035
 • IMG_2032
 • IMG_2042
 • 20170518_150919
 • IMG_2064
 • IMG_2073
 • IMG_2076
 • Jpeg
 • Jpeg
 • IMG_2098
 • IMG_2049
 • IMG_2053
 • IMG_2058
 • IMG_2109
 • 20170518_105223
 • 20170518_110050
 • 20170518_110130
 • 20170518_105444
 • 20170518_111355
 • 20170518_111412
 • 20170518_111430
 • 20170518_111630
 • 20170518_114718
 • 20170518_105758
 • 20170518_113332
 • 20170518_113349
 • IMG_2088
 • Jpeg
 • 20170518_121947
 • 20170518_121952
 • 20170518_131450
 • Jpeg
 • Jpeg
 • Jpeg
 • Jpeg
 • Jpeg
 • Jpeg
 • Jpeg
 • 20170518_132733
 • Jpeg
 • 20170518_133931
 • 20170518_133918
 • 20170518_133923
 • Jpeg
 • Jpeg
 • Jpeg
 • 20170518_140917
 • Jpeg
 • 20170518_140920
 • Jpeg
 • 20170518_142444
 • 20170518_144106
 • Jpeg
 • Jpeg
 • Jpeg
 • 20170518_144801
 • 20170518_144848
 • 20170518_145451
 • 20170518_145259
 • 20170518_145950
 • 20170518_150352
 • IMG_2046
 • 20170518_150750
 • Jpeg
 • IMG_2048

W dniu 18 maja 2017 roku odbyło się Forum Eksportu 2017, którego tematem był Polski Eksport w Gospodarce Globalnej. Organizatorami Forum byli Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Forum odbyło się w auli E budynku głównego Wyższej Szkoły.

Wydarzenie patronatem objęli:


W Forum Eksportu 2017 uczestniczyło około 300 osób, w tym dyplomaci, eksperci, eksporterzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz eksportu. Wydarzenie zapoczątkowane zostało odegraniem Hymnu Eksporterów przez zespół Pozytyvni.pl.

Forum poprowadziła dr hab. Katarzyna Popik, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


Zaproszeni Goście przywitani zostali przez Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dr Ryszarda Nowaka, który zaprezentował kluczowe zadania realizowane przez Stowarzyszenie.  W imieniu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji głos zabrał Rektor dr hab. Mirosław Jarosz prof. nadzw.


Uroczystego otwarcia Forum dokonał Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.

PROGRAM FORUM:

10.00 – 10.10 – Rozpoczęcie Forum

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dr hab. Mirosław Jarosz, prof nadzwyczajny, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

10.10 – 10.40 – Wystąpienia zaproszonych Gości

 • Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski

Odznaczenie medalem: „Zasłużony dla Eksportu RP”

Przewodniczący Kapituły Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dr Jacek Sobczak zaprezentował firmy i osobistości wyróżnione Medalem "Zasłużony dla Eksportu".
Medale wręczone zostały przez dr hab. Przemysława Czarnka Wojewodę Lubelskiego oraz dr Ryszarda Nowaka Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy RP.

W kategorii firm Medal otrzymali przedsiębiorcy:

 • CEWAR Sp. z o.o. Sp. K

W kategorii osobowość Medal "Zasłużony dla Eksportu" został przyznany:

 • Pani Beacie Gorajek, Dyrektor Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Rozwoju,
 • Panu Antoniemu Magdoniowi, Dyrektorowi Regionu Banku Pekao SA

10.40 – 11.00 – Wykład inauguracyjny

Polska wobec wyzwań globalizacji i integracji gospodarczej i politycznej w XXI wieku

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Podraza, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

11.00 – 12.15 – Sesja Ekspertów

Moderator: Dr Mariusz Paździor, Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla biznesu (działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej)

Wojciech Ponikiewski, z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 • Eksport Polskich produktów żywnościowych i możliwość jego wspierania

Marzena Trajer, Dyrektor Biura analiz i Programowania Agencja Rynku Rolnego

 • Promocja gospodarcza i nowy model wsparcia polskich przedsiębiorców za granicą

Jacek Piłatkowski, Naczelnik Wydziału Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju

 • Perspektywy rozwoju eksportu Polski w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji

Dr Aneta Jarosz-Angowska, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.15 – Panel Dyplomatów

Moderator: Prof. dr hab. Marek Pietraś, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS

Dyplomacja ekonomiczna Polski

 • Piotr Wojtczak, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga
 • Wasil Kurlowicz, Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej 
 • Christoph Ralf Garschynski, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu
 • Wiesław Wierzchoś, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie
 • Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie

13.15– 14.00 – Panel Instytucji działających na rzecz eksportu

Moderator: Dr hab. Piotr Witkowski, Wydział Ekonomiczny UMCS

Bezpieczeństwo eksportu na rynku międzynarodowym

 • Katarzyna Szymańska, Kierownik Działu Współpracy z Przedsiębiorcami Agencji Rynku Rolnego
 • Andrzej Niemirka, Dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Michał Bruszewski, Departament Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
 • Elżbieta Urbańska, ekspert Biura Produktów Długo i Średnioterminowych GSP KUKE S.A.
 • Marek Rębisz, Prezes ABMmedia INFOrmacje FACHOWE
 • Michał Hojnowski, Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Raiffeisen Polbank

14.00 – 14.45 – Panel Izb Handlowo-Przemysłowych

Moderator: dr Jacek Sobczak, UMCS

Rozwój eksportu a samorząd gospodarczy

 • Piotr Gołdyn, Prezes Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji
 • Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
 • Mario Guedes, Przedstawiciel Izby Handlowo-Przemysłowej Angola-Polska
 • Grzegorz Teresiński, Wicedyrektor Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Lublinie

14.45 – 15.00 – Podsumowanie Forum Eksportu 2017

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

15.00 Lunch

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje tym, którzy objęli Patronatem Honorowym i Medialnym "Forum Eksportu 2017", wszystkim którzy wzięli udział w Forum oraz tym, którzy przyczynili się do jego organizacji.

Wnioski wyciągnięte z Forum z pewnością przyczynią się do wypracowania wielu rozwiązań w zakresie zwiększenia konkurencyjności eksportu, jego bezpieczeństwa oraz pozyskiwania nowych partnerów biznesowych.

Z uwagi na cykliczność wydarzenia jakim jest Forum Eksportu, Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej liczy na tak duże zainteresowanie tematem eksportu w 2018 roku.